Národní program Životní prostředí

30/09/2019

Z prostředků SFŽP ČR jsou poskytovány prostřednictvím Národního programu Životní prostředí (NPŽP) podpory s cílem efektivního a šetrného využívání přirodních zdrojů, nápravy negativních dopadůlidské činnosti na životní prostředí, zmírňování  a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a účinné prevence prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty obyvatel ČR.
Program se dělí do 7 prioritních os, které pokrývají následující oblasti:
1. Voda.
2. Ovzduší.
3. Odpady, staré zátěže, environmentální rizika.
4. Příroda a krajina.
5. Životní prostředí ve městech a obcích.
6. environmentální prevence.
7. Inovativní a demonstrační projekty.

Novinky - výpis všech