NPŽP - výzva pro dotace na vodovody a kanalizace (č. 4/2019)

30/09/2019

Předmětem podpory ve výzvě č. 4/2019 jsou následující aktivity:
- Kanalizace.
- Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.
- Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody.

Příjem žádosti o podporu je do 31. 1. 2020.

Pro více informací využijte mail: calabek@ghcregio.eu

Novinky - výpis všech