GHC regio s.r.o


Jsme poradenská společnost zaměřená na komplexní nabídku služeb v oblasti přípravy, financování a realizaci projektů.

Nabízíme kompletní poradenský servis pro Vaše projekty od počáteční myšlenky, přes všechna úskalí přípravy a realizace, až po provozní fázi včetně zajištění udržitelnosti.



Dotace
a regionální rozvoj

Provádíme posouzení projektového záměru z hlediska možností získání dotace a vyhledání vhodného dotačního titulu.

VÍCE INFORMACÍ



Inženýrská činnost
a příprava staveb

Zajišťujeme mimo jiné projektové a inženýrské činnosti se specializací na vodohospodářské projekty.

VÍCE INFORMACÍ




Životní prostředí
EIA, SEA

Zpracováváme oznámení, dokumentace, posudky EIA a SEA, dále také hlukové a rozptylové studie.

VÍCE INFORMACÍ



Za společnost GHC regio s.r.o. hovoří stovky úspěšně zrealizovaných projektů a více než 4 miliardy korun dotací získaných pro naše klienty.


Strategie společnosti:

Individuální přístup ke každému klientovi, jako k dlouhodobému partnerovi.

Stálá komunikace s klientem.

Zkušení projektoví manažeři jako stavební pilíře úspěchu.

Sdílení myšlenek, znalostí a zkušeností.

Snaha o dosažení oboustranné spokojenosti.

Marketingová strategie společnosti – spokojený klient.

Naši klienti – partneři:

Municipality, podnikatelé bez ohledu na právní formu podnikání, neziskové organizace.


Novinky

30/09/2019

Národní program Životní prostředí

Z prostředků SFŽP ČR jsou poskytovány prostřednictvím Národního programu Životní prostředí (NPŽP) podpory s cílem efektivního a šetrného...

VÍCE INFORMACÍ

30/09/2019

NPŽP - výzva pro dotace na vodovody a kanalizace (č. 4/2019)

Předmětem podpory ve výzvě č. 4/2019 jsou následující aktivity:- Kanalizace.- Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.-...

VÍCE INFORMACÍ

04/02/2017

OPŽP Harmonogram výzev 2017

OPŽP - program pro podporu projektů v oblasti živtního prostředí.

VÍCE INFORMACÍ

Novinky - výpis homepage