GHC regio s.r.o


Jsme poradenská společnost zaměřená na komplexní nabídku služeb v oblasti přípravy, financování a realizaci projektů.

Nabízíme kompletní poradenský servis pro Vaše projekty od počáteční myšlenky, přes všechna úskalí přípravy a realizace, až po provozní fázi včetně zajištění udržitelnosti.Dotace
a regionální rozvoj

Provádíme posouzení projektového záměru z hlediska možností získání dotace a vyhledání vhodného dotačního titulu.

VÍCE INFORMACÍInženýrská činnost
a příprava staveb

Zajišťujeme mimo jiné projektové a inženýrské činnosti se specializací na vodohospodářské projekty.

VÍCE INFORMACÍ
Životní prostředí
EIA, SEA

Zpracováváme oznámení, dokumentace, posudky EIA a SEA, dále také hlukové a rozptylové studie.

VÍCE INFORMACÍZa společnost GHC regio s.r.o. hovoří stovky úspěšně zrealizovaných projektů a více než 4 miliardy korun dotací získaných pro naše klienty.


Strategie společnosti:

Individuální přístup ke každému klientovi, jako k dlouhodobému partnerovi.

Stálá komunikace s klientem.

Zkušení projektoví manažeři jako stavební pilíře úspěchu.

Sdílení myšlenek, znalostí a zkušeností.

Snaha o dosažení oboustranné spokojenosti.

Marketingová strategie společnosti – spokojený klient.

Naši klienti – partneři:

Municipality, podnikatelé bez ohledu na právní formu podnikání, neziskové organizace.


Novinky

04/02/2017

OPŽP Harmonogram výzev 2017

OPŽP - program pro podporu projektů v oblasti živtního prostředí.

VÍCE INFORMACÍ

04/02/2017

ITI Olomoucké aglomerace

Statutární město Olomouc, jako nositel ITI Olomoucké aglomerace, již vyhlašuje výzvy pro předkládání integrovaných projektů. Podrobné info...

VÍCE INFORMACÍ

03/11/2015

MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR otevřelo program pro podporu obnovy a rozvoje venkova. Program je určen pro obce do 3.000 obyvatel a pro mikroregiony....

VÍCE INFORMACÍ

Novinky - výpis homepage