Životní prostředí
EIA, SEA


Zpracování oznámení, dokumentací i posudků – posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) podle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění.Zpracování posouzení koncepcí (SEA) na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. i podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon – územní plánování.Hlukové studie včetně kalibračního měření hluku (SW Hluk+ Profi 10).

Rozptylové studie (SW SYMOS 97).
Provedení biologického hodnocení lokalit a posouzení vlivů na oblasti NATURA 2000 (§45i zák. č. 114/1992 Sb.).Naši významní klienti

Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Středočeský kraj, Statutární město Olomouc.

Arendon Development Company a.s., Sázava Parkland, a.s., C.H.S. Praha s.r.o.

Obce Libina, Želeč, Senohraby, Popovičky.

A moho dalších.
Referenční projekty

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje, regionální inovační strategie Olomouckého kraje.

ITI Olomoucké aglomerace, PRVKOK – Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje.

Územní plán Libina, územní plán Želeč.


Areál OAKS PRAGUE.

Resort Sázava Parkland.

Jezdecký areál s ubytovacím zařízením Olomouc – Lazce.

Nová Sladovna Olomouc.