Dotace
a regionální rozvoj

Provádíme posouzení projektového záměru z hlediska možností získání dotace a vyhledání vhodného dotačního titulu.

VÍCE INFORMACÍInženýrská činnost
a příprava staveb

Zajišťujeme mimo jiné projektové a inženýrské činnosti se specializací na vodohospodářské projekty.

VÍCE INFORMACÍ
Životní prostředí
EIA, SEA

Zpracováváme oznámení, dokumentace, posudky EIA a SEA, dále také hlukové a rozptylové studie.

VÍCE INFORMACÍ