Národní program Životní prostředí

30/09/2019 - Z prostředků SFŽP ČR jsou poskytovány prostřednictvím Národního programu Životní prostředí (NPŽP) podpory s cílem efektivního a šetrného využívání přirodních zdrojů, nápravy negativních dopadůlidské činnosti na životní prostředí, zmírňování  a přizpůsobení se... číst dále

NPŽP - výzva pro dotace na vodovody a kanalizace (č. 4/2019)

30/09/2019 - Předmětem podpory ve výzvě č. 4/2019 jsou následující aktivity:- Kanalizace.- Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.- Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody.Příjem žádosti o podporu je do 31. 1. 2020.Pro... číst dále

OPŽP Harmonogram výzev 2017

04/02/2017 - OPŽP - program pro podporu projektů v oblasti živtního prostředí. číst dále

ITI Olomoucké aglomerace

04/02/2017 - Statutární město Olomouc, jako nositel ITI Olomoucké aglomerace, již vyhlašuje výzvy pro předkládání integrovaných projektů. Podrobné info viz www.olomoucka-aglomerace.eu, případně lze požádat o informace pracovníky GHC regio s.r.o. číst dále

MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova

03/11/2015 - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR otevřelo program pro podporu obnovy a rozvoje venkova. Program je určen pro obce do 3.000 obyvatel a pro mikroregiony. Příjem dotačních žádostí je v termínu do 15. 1. 2016. Žádat o dotace lze na projekty: obnovy místních komunikací, úpravy veřejných... číst dále
Novinky - výpis všech