Dotace a regionální
rozvoj

Analýza dotačních příležitostí


Provádíme posouzení projektového záměru z hlediska možností získání dotace a vyhledání vhodného dotačního titulu.

Klientovi vypracujeme soupis vhodných dotačních titulů s vyznačením příslušných výzev a přehledem dotačních podmínek.Příprava projektu a dotační management


Zpracování projektové analýzy pro konkrétní zvolený dotační program s ohledem na potřeby a možnosti klienta.Zpracování návrhu projektového cyklu – věcného, časového a finančního harmonogramu projektu s vyznačením klíčových bodů a analýzu rizik.Žádost o dotaci včetně příslušných příloh, např. studie proveditelnosti, finanční a ekonomické analýzy, modelu udržitelnosti, atd.

Zajištění potřebných kroků pro podpis smlouvy o poskytnutí dotace.Provedení dotačního managementu – dotační řízení realizace projektu, jeho změn, žádostí o platby, monitorovací zprávy, závěrečné vyhodnocení, monitoring v období udržitelnosti projektu.


Regionální rozvoj


Zpracování strategických rozvojových plánů pro území měst, obcí, mikroregionů a větších celků.

Zpracování tématicky zaměřených strategických rozvojových plánů – spolupráce na ITI Olomoucké aglomerace, MAP – místní akční plány rozvoje školství, atd.Naši významní klienti


Municipality:

Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Vodohospodářská společnost SITKA s.r.o.
Město Mohelnice, Město Němčice na Hané, Město Úsov, Městys Brodek u Prostějova, Městys Brodek u Přerova,
Obce Dolany, Hlušovice, Smržice na Hané, Štarnov, Kokory, Šumvald
a mnoho dalších.

Podnikatelské subjekty:

MORAVOINVEST CZ s.r.o.
REPONT s.r.o.
JMC Trading s.r.o.

Neziskové organizace:

MAS Šternbersko, o.p.s.
MAS Mohelnicko, o.p.s.Referenční projekty

ITI Olomoucké aglomerace.

Mohelnice – Revitalizace centra města.

Kanalizace a ČOV Brodek u Prostějova.

Výstavba MŠ Hlušovice.