Inženýrská činnost a
příprava staveb


Zajištění projektové a inženýrské činnosti se specializací na vodohospodářské projekty – vodovody, kanalizace, ČOV.Zpracování posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), zpracování hlukových a rozptylových studií.Zajištění služeb technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP.Zajištění projektového a finančního řízení projektů ve fázi jejich realizace.Naši významní klienti


Vodohospodářská společnost SITKA s.r.o., Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Městys Brodek u Prostějova, obce Dolany, Hlušovice, Smržice na Hané, Čelechovice na Hané, Hlubočky, Štarnov, Kokory, Šumvald.

A mnoho dalších.
Referenční projekty

Splašková kanalizace Dolany: Véska – Pohořany.

Likvidace odpadních vod Smržice.

Kanalizace Hlubočky – IV. etapa

Likvidace odpadních vod Senička.